Fotovoltaika - popis jevu

 

Přeměna světla na elektrickou energii je nazývána fotovoltaika. Toto označení pochází z řeckého slova a skládá se ze dvou slov "foto = světlo" a "volt – jednotka elektrického napětí". Fotovoltaika byla objevena již v r. 1839 francouzským fyzikem Alexandre Edmond Becquerelem. Tento vědec objevil, že je možné přeměnit sluneční záření přímo na elektřinu. Dlouhé roky byl tento efekt využívaný ve fotografovaní na měření osvětlení. V 50 – tých letech však nastal zlom. Fotovoltaika se začala používat ve vesmírných letech. Zjistilo se totiž , že je to jediná možnost jak zásobovat satelity  a vesmírné lodě ve vesmíru elektřinou.
 

Princip fotovoltaického jevu

Vzájemným působením slunečního záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů, v polovodiči pak vznikají volné elektrické náboje, elektron-díra, které jsou už jako elektrická energie odváděny ze solárního článku přes regulátor dobíjení do akumulátoru, nebo ke spotřebiči.

Na základě podpor využitelnosti obnovitelných zdrojů energie a uzákonění související legislativy vznikl prostor pro rozvoj zařízení využívajících sluneční energii k přeměně na elektrickou. Tento směr je patrný jak v Evropě, kde je energie vyrobená touto cestou podporována, jak ve fázi investičních nákladů ( dotace z části celkové investice ) , tak následnou výkupní cenou. Jako základní parametr projektu lze brát fakt, že v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie ( zákon č. 180/2005 sb.) byla v ČR uzákoněna povinnost výkupu elektrické energie   cenovým rozhodnutím ERÚ a to po dobu 20 let od uzavření smlouvy s odběratelem.  Další významnou podporou je osvobození od daně z příjmu po dobu 1+5 let. Životnost elektrárny v našich podmínkách je uvažována minimálně 30 let.

Globální sluneční záření na území ČR (MJ/m2 za rok)

Jaký je rozdíl mezi solárními články?

MONOKRYSTALY
poznáme je podle celoplošné stejnosměrné krystalové struktury siliciových atomů


POLYKRYSTALY
poznáme je podle částečné stejnosměrné struktury krystalů, tvoří něco jako ledové květy

 

AMORFNÍ
umí lépe využít rozptýlené záření, vyžadují transformátorové měniče 

 

Kontakt

SLUNETA ČR s.r.o.

kancelar.dubnany@sluneta.cz

SLUNETA ČR s.r.o.
Hodonínská 1624
696 03 DUBŇANY
IČO: 016 22 714

+420 725 119 005
international calls:
English: +421 (917) 341 527
German: +420 725 119 005

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode